Wat is een CTA?

Van naaldje tot draadje.

Binnen marketing wordt CTA gebruikt als afkorting voor "call-to-action".

Een call-to-action wordt gebruikt om de gebruiker, bezoeker of lezer er toe te leiden een welbepaalde actie uit te voeren.

Een call-to-action op een website kan als doel hebben:

  • Een formulier te laten invullen
  • Een cataloog te downloaden
  • Contact laten opnemen via chat of telefoon
  • Verder te laten lezen

Een call-to-action op de site neemt visueel vaak de vorm aan van een afbeelding, een knop, icoon of een link in de tekst.