Wat is een Google update?

Van naaldje tot draadje.

Google verandert en update iedere dag elementen die het Google-algoritme beïnvloeden. Dat algoritme bepaalt welke website en welke pagina's op welke plaats in de zoekresultatenpagina verschijnen.

Met de term 'Google update' wordt verwezen naar de grote veranderingen in het algoritme van Google.
Deze 'core updates' kunnen een grote invloed hebben op de rankings van bepaalde types websites.

De meest bekende updates zijn:

De links hierboven verwijzen allemaal naar de website van Search Engine Journal.